Strona główna

previous arrow
next arrow
Slider

     • PROJEKT GRANTOWY 

KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu “mPotęga” – V edycja. Adresaci działań – uczniowie klas 5 szkół podstawowych.

Nr projektu: 550

Tytuł projektu:
Opracowanie projektu i realizacja matematycznej gry edukacyjnej dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych z obszarów wiejskich
województwa małopolskiego oraz śląskiego.

Grantobiorca:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Koordynator projektu: Anna Gałuszka

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

     • Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego narzędzia w postaci gry edukacyjnej mającego na celu ułatwienie nauki matematyki uczniom szkół podstawowych. Opracowana pomoc dydaktyczna będzie testowana przez uczniów klas 5 z pięciu szkół podstawowych z województwa małopolskiego i śląskiego przez okres 10 tygodni. Wpływ innowacji na kompetencje uczniów sprawdzi specjalnie przygotowany test umiejętności matematycznych. Zakończenie i podsumowanie projektu odbędzie się na Akademii Techniczno-Humanistycznej 12 grudnia 2018 r. Eventowi towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje takie jak turniej gry Sprytna Matematyka, wykłady i warsztaty matematyczne. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

     • Innowacyjny charakter

Współpraca Szkół Podstawowych z Uczelnią Wyższą.

Wykonanie z drewna, przyjaznego dla zdrowia dzieci.

Wykorzystanie zasady grywalności w kontekście motywacji uczniów do nauki.

Wykorzystanie zasad projektowania zgodnych z trendami User Experience.

Organizacja turnieju dla uczniów, odbywającego się na Uczelni Wyższej pozwoli na rozwój
horyzontów uczniów oraz możliwość rywalizacji pod okiem studentów.

Podniesienie kompetencji warsztatu badawczego osoby odpowiedzialnej za projekt i kadry nauczycielskiej zaangażowanej w prowadzenie zajęć.

Każdy z uczniów objętych projektem otrzymał papierową wersję gry do samodzielnego wycięcia oraz instrukcję, dzięki której gra będzie mogła być wykorzystywana w domu, co pozwoli zaangażować w nią całą rodzinę.

     • Projekt w liczbach

0
zestawów gier matematycznych
0
szkół biorących udział w projekcie
0
uczniów biorących udział w testowaniu gry
0
uczniów biorących udział w badaniu kompetencji

Harmonogram projektu

05.09.2018
Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie

We wrześniu ogłoszony został nabór Szkół Podstawowych do udziału w projekcie.

30.09.2018
Wyłonienie beneficjentów projektu

Do koordynatorów poszczególnych placówek zakwalifikowanych do projektu przekazane zostały szczegóły dot. realizacji badania oraz wzory dokumentów.

01.10.2018
Przeprowadzenie badania kompetencji

Nauczyciele przeprowadzili badanie kompetencji w celu zbadania poziomu umiejętności uczniów przed rozpoczęciem testowania gry edukacyjnej. Badania zostały przeprowadzone zarówno w klasie biorącej udział w projekcie jak i klasie równoległej nie korzystającej z gry.

07.10.2018
Przekazanie szkołom zestawów gier edukacyjnych

Zestawy gier matematycznych zostały dostarczone na adres placówki osobiście przez koordynatora projektu.

08.10.2018
Testowanie innowacji edukacyjnej

W trakcie trwania testowania innowacji edukacyjnej uczniowie wybranej klasy piątej będą skorzystać na zajęciach z gry matematycznej w sumie 10 razy. Każdorazowo po zajęciach nauczyciel wprowadza wyniki do specjalnie przygotowanego arkusza kalkulacyjnego.

11.12.2018
Ponowne przeprowadzenie badania kompetencji

Po upływie 10 tygodni, nauczyciele zobowiązani ponownie przeprowadzą badanie kompetencji w celu zbadania poziomu umiejętności uczniów po wykorzystywaniu na zajęciach gry edukacyjnej Sprytna Matematyka. Badania zostaną przeprowadzone zarówno w klasie biorącej udział w projekcie, jak i klasie równoległej nie korzystającej z gry.

30.12.2018
Podsumowanie projektu i przedstawienie wyników badań

Na stronie zostanie opublikowane podsumowanie projektu, a także zaprezentowane zostaną szczegółowe wyniki badań prowadzonych w trakcie trwania projektu. Pozwolą one na zbadanie znaczenie grywalizacji w edukacji przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki.

Szkoły biorące udział w projekcie

previous arrow
next arrow
Slider

Zobacz co u Nas słychać!

Współpraca

Patronat medialny

Sponsor turnieju